FILM voor PLASTIC, Promises of a Home-made Future (Het Nieuwe Instituut)

PLASTIC, Promises of a Home-made Future is de derde in een serie tentoonstellingen over materialen en hun economische, culturele en maatschappelijke betekenis in Het Nieuwe Insituut. Eerder ging het al over hout, en een tentoonstelling over glas is in voorbereiding. PLASTIC laat nu zien hoe een ingrijpende materiaalinnovatie al een eeuw lang de fantasie over de toekomst aanjaagt, maar ook doemscenario’s blijft oproepen.