Artikel voor de VPRO Gids over Vlaamse kunstenaar Leon Spilliaert

“‘Aan mijn jeugd bewaar ik een overweldige herinnering, tot de dag dat ik naar school gestuurd werd. Sinds dat moment ben ik beroofd van mijn ziel, en die heb ik nooit hervonden. Deze smartelijke zoektocht is heel het verhaal van mijn schilderkunst.’ Het klinkt misschien wat pathetisch, maar als je de doeken van Leon Spilliaert bekijkt, geloof je deze ontboezeming direct.”