Artikel in de VPRO gids over tentoonstelling van Van Gogh en Gauguin

“Mia casa es tu casa. Dat was zo’n beetje de boodschap die Vincent van Gogh niet moe werd te herhalen in zijn briefwisseling met Paul Gauguin. Van Gogh had in 1887 te Parijs met de Franse schilder kennisgemaakt en hij was zeer onder de indruk van ‘s mans persoon en schilderijen.”